Auteur: Jeroen Hertman

Copaco Privacyverklaring Laatst herzien: 18 mei 2018 Doel en omvang Deze privacyverklaring (de “privacyverklaring”) bepaalt hoe Copaco N.V. en bedrijven die wij bezitten of beheren (“dochterondernemingen”) (collectief, “Copaco”, “wij” of “ons”), persoonlijke gegevens (zoals gedefinieerd in deze privacyverklaring) die u rechtstreeks aan ons verstrekt of die we van uw geautoriseerde derden ontvangen, verzamelen, gebruiken, opslaan, […]